İddia Bayi Olmanın Şartları | Son Dakika Haberleri | son dk | Güncel Bilgiler
3:21 am - Pazar Ağustos 19, 2018

İddia Bayi Olmanın Şartları

Pazartesi, 4 Şubat 2013, 19:24 | Yatirim | 0 Yorum
sarabayar
Sponsorlu Bağlantılar

iddia-bayi

İddia oynayan insanların sayısı gittikçe artmaktadır. Büyükşehirlerde bulunmayan ilçe yok gibi. İddia bayiliği alabilmek için iddia bayiliği alınmak istenen il ya da ilçesinin bayilik sayısına göre alınmaktadır. İddia bayiliğini alabilmek için aşağıdaki yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Bayilik Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İddia Bayiliğini Kişi Alacak  İse;

Türk vatandaşı olması ve fiil ehliyetine sahip olması,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,
Vergi dairesine kayıtlı olması,

Sabit ikametgahı olması, sabit bayiye ait telefon, GSM numarası, e-posta adresinin bulunması,

İddia bayiliğinin başvuru bedeli 250,00 TL. tutarında olup, söz konusu bedelin Teşkilat Başkanlığının aşağıda belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Kura sonucunda bayilik çıkmaması veya herhangi bir nedenle bayilik verilmemesi halinde söz konusu bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adayların Teşkilatça bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmek ve bayilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. Anılan süre içerisinde söz konusu gereklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilir.

Teminatlar

2000 USD karşılığı Türk Lirası terminal teminat bedeli olarak INTELTEK’e, 500 USD ise SPOR TOTO TEŞKİLAT’I hesabına teminat olarak yatırılacaktır.
(Bu teminatlar SporToto resmi web sitesinde verilen verilerdir)

İddaa Bayi komisyon oranı

Bayi komisyon oranı, her oyun için aynı olup, brüt % 9’dur. Ayrıca ödenen ikramiyeler için komisyon oranı % 2’dir.

 

 

 

 

 

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yazın