5:54 am - Pazartesi Temmuz 16, 2018

Albert Einstein İzafiyet Teorisi Nedir Video

Çarşamba, 12 Eylül 2012, 17:11 | Video | 0 Yorum
admin
Sponsorlu Bağlantılar


İzafiyet kelime karşılığı görelilik olarak çevrilebilir. Görelilik ise var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, bağıntılılık anlamına gelmektedir. Albert Einstein (1879-1955), yirminci yüzyılın en büyük bilim insanlarından bir tanesidir. Kendisi teorik fizikçiydi. Özel görelilik kuramı, Genel görelilik kuramı, Kütle-enerji eşitliği, Fotoelektrik etki, Brown hareketi ve istatistiksel fizik, Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi, Kozmoloji ve Birleşik alan kuramı üzerinde çalışmıştır. Bu videomuzda Albert Einstein’ın İzafiyet Teorisi’ni daha iyi anlayabilmeniz açısından sizlerle paylaşıyoruz.

İzafiyet teorisi Esas olarak zaman ve uzayla meşgul olan ve onlara daha genel bir bakışla, fiziksel olayları açıklayan bir teori. Albert Einstein tarafından ortaya konan bu teori, Kuantum teorisi gibi yirminci yüzyılda fizikte önemli bir değişiklik meydana getirmiştir

Dünyanın sabit ve evrenin merkezi oluşu düşüncesi daha sonra terkedildiğinde neyin sabit olduğu sorusu ile karşılaşılmıştı. Newton kendianlatım ettiği devinim kanunlarından, hareketsiz olmanın hususi manası olmadığını ortaya koymuştur. izafiyet prensibine göre, tamhareketsiz olma diye bir şeyin herhangi manası yoktur ve düzgünhareketler hep birbirlerine göre ızafi bağlı( bulunduğu şey ile değişen)olarak belirirler. Fezanın derinliklerinde tasavvur edilen bir feza aracındakikimsenin herhangi bir devinim tesiri hissetmediğinden hareketsizolduğunu ıddia etmesi, onun yanından geçen motoru durdurulmuş vedüzgün 1 süratle devinim eden feza vasıtasının sahibinin aynı iddiada bulunmasından eşsiz değildir. Her ıkisinin de hareketsiz olma ıddiasıdoğru değildir.

Etiketler: , , ,

Yorum Yazın